Mageløses historie

MAGELØSES HISTORIE


Mageløses historie starter helt tilbage i 2015. Furesø Kommune arrangerede tre workshops omkring etableringen af bofællesskaber, da kommunen gerne vil tiltrække bofællesskaber til kommunen og gerne på den gamle flyvestation. Hovedideen med de tre workshops var at skabe et forum, hvor folk kunne møde hinanden og starte grupper op, som kunne fortsætte med etableringen af bofællesskaber. Det var her de første kommende beboere i Mageløse mødtes for første gang og op imod en fjerdedel af Mageløses beboere har været med helt fra begyndelsen. Efter blot to møder i den nydannede gruppe var Mageløse klar til at blive en forening ved den stiftende generalforsamling d. 28. februar 2016, hvor navnet også blev valgt ved afstemning. På den stiftende general blev det besluttet, at alle, som ville være en del af Mageløse, skulle indbetale 10,000 kr i marts 2016. Allerede her var der 15 familier, som meldte sig ind. Håbet var at skrive under med statens ejendomsselskab Freja allerede før sommerferien 2016, men det skulle vise sig ikke helt at holde stik…


Foråret 2016 gik med at være på inspirationsture til andre bofællesskaber, diskussioner om, hvad vi egentlig vil med dette bofællesskab, overvejelser om finansieringsmodeller, valg af arkitekt (Henning Larsen Architects, HLA), kontraktforhandling med Freja, overvejelser ift forurening på grunden og sidst men ikke mindst afholdelse af foreningens første sommerfest inden vi gik på sommerferie. 


Efter sommerferien brugte vi meget tid på at diskutere bebyggelsesplan og komme frem til én, alle var glade for. Kontraktforhandlingen med Freja fyldte fortsat meget samtidig med at der blev arbejdet på kontrakter mellem medlemmer og foreningen. Alle medlemmer skulle også kreditvurderes. Der var dog også tid til sjovere ting. Ønsker til både fælleshus og egne huse blev diskuteret, vi havde udflugter til grunden og vi tog den store beslutning at købe kontroltårnet med - hvem kan sige nej til det. Generelt kan man sige, at efteråret var præget af en masse teknik, de praktiske og formelle ting, der skal til når man vil bygge 29 huse.


I marts 2017 skrev vi under på kontrakter mellem medlemmerne og foreningen. Det betød at vi nu var de 29 familie vi skulle være, som havde bundet os økonomisk til projektet. Aftalen med Freja blev endelig underskrevet i juni 2017 - en stor dag, som blev fejret med bobler.


De individuelle huse fyldte meget i efteråret 2017. Alle tegnede videre på HLA’s indretning af husene, fordi det viste sig at vores entreprenør Danhaus kunne håndtere alle individuelle ønsker til indretning. Og der skulle vælges, fliser, gulve, lofter, armaturer, døre, køkken osv. osv. osv. Men i starten af 2018 var alle på plads med deres huse og havde lavet aftaler med Danhaus.


Lokalplanen faldt på plads i slutningen af 2017 og udmatrikuleringen af vores individuelle grunde i marts 2018. To faktorer, som var nødvendige for realiseringen af vores projekt.


Email os: info@magelose.dk


Copyright @ All Rights Reserved